Gümrük Tarife Cetveli (GTİP)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMIÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 234
04.01Süt ve krema (konsantre edilmemiş, ilave şeker veya diğer
tatlandırıcı maddeleri içermeyenler):
0401.10 – Ağırlık itibariyle içerdiği katı yağ oranı % 1’i geçmeyenler:
0401.10.10.00.00 – – Net muhteviyatı 2 It.yi geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar200
0401.10.90.00.00 – – Diğerleri 200
0401.20 – Ağırlık itibariyle içerdiği katı yağ oranı % 1 ‘i geçen, fakat
% 6′ yı geçmeyenler:
– – Ağırlık itibariyle içerdiği katı yağ oranı % 3 ‘ü geçmeyenler :
0401.20.11.00.00 – – – Net muhteviyatı 2 It.yi geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar200
0401.20.19.00.00 – – – Diğerleri200
– – Ağırlık itibariyle içerdiği katı yağ oranı % 3 ‘ü geçenler :
0401.20.91.00.00 – – – Net muhteviyatı 2 It.yi geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar200
0401.20.99.00.00 – – – Diğerleri200
0401.40 – İçerdiği katı yağ oranı, ağırlık itibariyle, % 6′ yı geçen fakat
%10’u geçmeyenler :
– – Net muhteviyatı 2 It.yi geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
0401.40.10.00.11 – – – Süt200
0401.40.10.00.12 – – – Krema200
– – Diğerleri
0401.40.90.00.11 – – – Süt200
0401.40.90.00.12 – – – Krema200
0401.50 – İçerdiği katı yağ oranı, ağırlık itibariyle, % 10’u geçenler:
– – İçerdiği katı yağ oranı, ağırlık itibariyle, % 21’i geçmeyenler:
0401.50.11.00.00 – – – Net muhteviyatı 2 lt.yi geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar200
0401.50.19.00.00 – – – Diğerleri200
– – Ağırlık itibariyle içerdiği katı yağ oranı % 21’i geçen fakat
% 45 ‘i geçmeyenler :
0401.50.31.00.00 – – – Net muhteviyatı 2 It.yi geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar200
0401.50.39.00.00 – – – Diğerleri200
– – Ağırlık itibariyle içerdiği katı yağ oranı % 45 ‘i geçenler :
0401.50.91.00.00 – – – Net muhteviyatı 2 lt.yi geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar200
0401.50.99.00.00 – – – Diğerleri200
04.02Süt ve krema (konsantre edilmiş veya ilave şeker ya da diğer
tatlandırıcı maddeleri içerenler) :
0402.10 – Toz, granül veya diğer katı şekillerde olup, ağırlık itibariyle
içerdiği katı yağ oranı, % 1,5 ‘i geçmeyenler:
– – İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler :
0402.10.11.00.00 – – – Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar200
0402.10.19.00.00 – – – Diğerleri200
– – Diğerleri:
0402.10.91.00.00 – – – Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar200
0402.10.99.00.00 – – – Diğerleri200
– Toz, granül veya diğer katı şekillerde olup, ağırlık itibariyle,
içerdiği katı yağ oranı, %1,5′ i geçenler:
0402.21 – – İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler :
– – – Ağırlık itibariyle, içerdiği katı yağ oranı, % 27’yi geçmeyenler:
0402.21.11.00.00 – – – – Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar200
0402.21.18.00.00 – – – – Diğerleri200
– – – İçerdiği katı yağ oranı, ağırlık itibariyle, % 27’yi geçenler:
0402.21.91.00.00 – – – – Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar200
0402.21.99.00.00 – – – – Diğerleri200
0402.29 – – Diğerleri:
– – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27’yi geçmeyenler :
0402.29.11.00.00 – – – – Süt çocukları için net muhteviyatı 500 gr.ı geçmeyen hava
almayacak şekilde kapatılmış kaplarda bulunan ve ağırlık
itibariyle içerdiği katı yağ oranı, % 10 ‘u geçen özel sütler200
– – – – Diğerleri:
0402.29.15.00.00 – – – – – Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar200
0402.29.19.00.00 – – – – – Diğerleri200
– – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27 ‘yi geçenler :
0402.29.91.00.00 – – – – Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar200
0402.29.99.00.00 – – – – Diğerleri200
– Diğerleri:
0402.91 – – İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler:
0402.91.10.00.00 – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 8′ i geçmeyenler 200
0402.91.30.00.00 – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 8′ i geçen fakat % 10’u
geçmeyenler 200
– – – Ağırlık itibariyle içerdiği katı yağ oranı %10 ‘u geçen fakat
% 45’i geçmeyenler:
0402.91.51.00.00 – – – – Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar200
0402.91.59.00.00 – – – – Diğerleri200
– – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 45 ‘i geçenler :
0402.91.91.00.00 – – – – Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar200
0402.91.99.00.00 – – – – Diğerleri200
0402.99 – – Diğerleri:
0402.99.10.00.00 – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 9,5′ i geçmeyenler 200
– – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 9,5 ‘i geçen fakat % 45’i
geçmeyenler :
0402.99.31.00.00 – – – – Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar200
0402.99.39.00.00 – – – – Diğerleri200
– – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 45’i geçenler:
0402.99.91.00.00 – – – – Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar200
0402.99.99.00.00 – – – – Diğerleri200
04.03YayıkaItı, pıhtılaştırılmış süt ve krema, yoğurt, kefir ve diğer
fermente ediImiş veya asitIiği artırıImış süt ve krema (konsantre
edilmiş veya iIave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeIer
katılmış oIsun olmasın veya aroma veya ilave meyva, sert
kabukIu meyva veya kakao içersin içermesin):
0403.10 – Yoğurt:
– – Aromalandırılmamış, ilave meyva, sert kabuklu meyvalar veya
kakao içermeyenler:
– – – İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içermeyenler:
– – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3’ü geçmeyenler
0403.10.11.00.11 – – – – – Yoğurt200
0403.10.11.00.12 – – – – – Ayran200
0403.10.13.00.00 – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3’ü geçen fakat
% 6’yı geçmeyenler200
0403.10.19.00.00 – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 6’yı geçenler200
– – – Diğerleri:
– – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3’ü geçmeyenler
0403.10.31.00.11 – – – – – Yoğurt200
0403.10.31.00.12 – – – – – Ayran200
0403.10.33.00.00 – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3’ü geçen fakat
% 6’yı geçmeyenler200
0403.10.39.00.00 – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 6 ‘yı geçenler200
– – Aromalandırılmış veya ilave meyva, sert kabuklu meyvalar veya:
kakao içerenler
– – – Toz, granül veya diğer katı şekillerde olanlar:
– – – – İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 1,5’i geçmeyenler
0403.10.51.10.00 – – – – – İlave kakao içerenler200
0403.10.51.90.00 – – – – – Diğerleri200
– – – – İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 1,5′ i geçen fakat
% 27’yi geçmeyenler
0403.10.53.10.00 – – – – – İlave kakao içerenler200
0403.10.53.90.00 – – – – – Diğerleri200
– – – – İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 27’yi geçenler
0403.10.59.10.00 – – – – – İlave kakao içerenler200
0403.10.59.90.00 – – – – – Diğerleri200
– – – Diğerleri:
– – – – İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 3’ü geçmeyenler
0403.10.91.10.00 – – – – – İlave kakao içerenler200
0403.10.91.90.00 – – – – – Diğerleri200
– – – – İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 3’ü geçen fakat
% 6’yı geçmeyenler
0403.10.93.10.00 – – – – – İlave kakao içerenler200
0403.10.93.90.00 – – – – – Diğerleri200
– – – – İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 6’yı geçenler
0403.10.99.10.00 – – – – – İlave kakao içerenler200
0403.10.99.90.00 – – – – – Diğerleri200
0403.90 – Diğerleri:
– – Aromalandırılmamış, ilave meyva, sert kabuklu meyvalar veya
kakao içermeyenler:
– – – Toz, granül veya diğer katı şekillerde olanlar:
– – – – İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler:
0403.90.11.00.00 – – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5’i geçmeyenler200
0403.90.13.00.00 – – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5’i geçen fakat
% 27’yi geçmeyenler200
0403.90.19.00.00 – – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27’yi geçenler200
– – – – Diğerleri:
0403.90.31.00.00 – – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5’i geçmeyenler200
0403.90.33.00.00 – – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5’i geçen fakat
% 27’yi geçmeyenler200
0403.90.39.00.00 – – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27’yi geçenler200
– – – Diğerleri:
– – – – İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler:
0403.90.51.00.00 – – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3’ü geçmeyenler200
0403.90.53.00.00 – – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3’ü geçen fakat
% 6′ yı geçmeyenler200
0403.90.59.00.00 – – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 6’yı geçenler200
– – – – Diğerleri:
0403.90.61.00.00 – – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3’ü geçmeyenler200
0403.90.63.00.00 – – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3’ü geçen fakat
% 6′ yı geçmeyenler200
0403.90.69.00.00 – – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 6’yı geçenler200
– – Aromalandırılmış veya ilave meyva, sert kabuklu meyvalar veya
kakao içerenler:
– – – Toz, granül veya diğer katı şekillerde olanlar:
– – – – İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 1,5’i geçmeyenler:
0403.90.71.10.00 – – – – – İlave kakao içerenler200
0403.90.71.90.00 – – – – – Diğerleri200
– – – – İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 1,5’i geçen fakat
% 27’yi geçmeyenler
0403.90.73.10.00 – – – – – İlave kakao içerenler200
0403.90.73.90.00 – – – – – Diğerleri200
– – – – İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 27’yi geçenler
0403.90.79.10.00 – – – – – İlave kakao içerenler200
0403.90.79.90.00 – – – – – Diğerleri200
– – – Diğerleri:
– – – – İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 3’ü geçmeyenler
0403.90.91.10.00 – – – – – İlave kakao içerenler200
0403.90.91.90.00 – – – – – Diğerleri200
– – – – İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 3’ü geçen fakat
% 6’yı geçmeyenler
0403.90.93.10.00 – – – – – İlave kakao içerenler200
0403.90.93.90.00 – – – – – Diğerleri200
– – – – İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 6’yı geçenler
0403.90.99.10.00 – – – – – İlave kakao içerenler200
0403.90.99.90.00 – – – – – Diğerleri200
04.04Peyniraltı suyu (konsantre edilmiş olsun olmasın veya ilave şeker
veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin) ; tarifenin
başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan tabii süt
bileşenlerinden ibaret olan ürünler (ilave şeker veya diğer
tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin) :
0404.10 – Peyniraltı suyu ve modifiye peyniraltı suyu (konsantre
edilmiş olsun olmasın veya ilave şeker veya diğer tatlandırıcı
maddeleri içersin içermesin);
– – Toz, granül veya diğer katı şekillerde olanlar:
– – – İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler :
– – – – Protein oranı (azot oranı x 6,38), ağırlık itibariyle % 15′ i
geçmeyenler :
0404.10.02.00.00 – – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5’i geçmeyenler 200
0404.10.04.00.00 – – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5’i geçen fakat
% 27’yi geçmeyenler200
0404.10.06.00.00 – – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27’yi geçenler200
– – – – Protein oranı (azot oranı x 6,38),ağırlık itibariyle % 15′ i geçenler:
0404.10.12.00.00 – – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5’i geçmeyenler 200
0404.10.14.00.00 – – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5’i geçen fakat
% 27’yi geçmeyenler200
0404.10.16.00.00 – – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27’yi geçenler200
– – – Diğerleri :
– – – – Protein oranı (azot oranı x 6,38), ağırlık itibariyle % 15′ i
geçmeyenler :
0404.10.26.00.00 – – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5’i geçmeyenler 200
0404.10.28.00.00 – – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5’i geçen fakat
% 27’yi geçmeyenler200
0404.10.32.00.00 – – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27’yi geçenler200
– – – – Protein oranı (azot oranı x 6,38), ağırlık itibariyle % 15′ i geçenler:
0404.10.34.00.00 – – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5’i geçmeyenler 200
0404.10.36.00.00 – – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5’i geçen fakat
% 27’yi geçmeyenler200
0404.10.38.00.00 – – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27’yi geçenler200
– – Diğerleri:
– – – İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler:
– – – – Protein oranı (azot oranı x 6,38), ağırlık itibariyle % 15′ i
geçmeyenler :
0404.10.48.00.00 – – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5’i geçmeyenler 200
0404.10.52.00.00 – – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5’i geçen fakat
% 27’yi geçmeyenler200
0404.10.54.00.00 – – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27’yi geçenler200
– – – – Protein oranı (azot oranı x 6,38), ağırlık itibariyle % 15′ i geçenler:
0404.10.56.00.00 – – – – – İçerdiği katı yağı oranı ağırlık itibariyle % 1,5’i geçmeyenler 200
0404.10.58.00.00 – – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5’i geçen fakat
% 27’yi geçmeyenler200
0404.10.62.00.00 – – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27’yi geçenler200
– – – Diğerleri:
– – – – Protein oranı (azot oranı x 6,38), ağırlık itibariyle % 15′ i
geçmeyenler :
0404.10.72.00.00 – – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5’i geçmeyenler 200
0404.10.74.00.00 – – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5’i geçen fakat
% 27’yi geçmeyenler200
0404.10.76.00.00 – – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27’yi geçenler200
– – – – Protein oranı (azot oranı x 6,38), ağırlık itibariyle % 15′ i geçenler:
0404.10.78.00.00 – – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5’i geçmeyenler 200
0404.10.82.00.00 – – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5’i geçen fakat
% 27’yi geçmeyenler200
0404.10.84.00.00 – – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27’yi geçenler200
0404.90 – Diğerleri :
– – İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler:
0404.90.21.00.00 – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5’i geçmeyenler200
0404.90.23.00.00 – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5’i geçen fakat
% 27′ yi geçmeyenler200
0404.90.29.00.00 – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27′ yi geçenler200
– – Diğerleri:
0404.90.81.00.00 – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5’i geçmeyenler200
0404.90.83.00.00 – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5’i geçen fakat
% 27’yi geçmeyenler200
0404.90.89.00.00 – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27’yi geçenler200
04.05Sütten elde ediIen tereyağı ve diğer katı ve sıvı yağIar; sürülerek
yenilen süt ürünleri :
0405.10 – Tereyağı :
– – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 85’i geçmeyenler :
– – – Tabii tereyağ
0405.10.11.00.00 – – – – Net muhteviyatı 1 kg.’ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar200
0405.10.19.00.00 – – – – Diğerleri200
0405.10.30.00.00 – – – Rekombine tereyağı200
0405.10.50.00.00 – – – Peynir altı suyundan elde edilen tereyağı200
0405.10.90.00.00 – – Diğerleri200
0405.20 – Sürülerek yenilen süt ürünleri:
0405.20.10.00.00 – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle %39 veya daha fazla fakat %60’dan
az olanlar200
0405.20.30.00.00 – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle %60 veya daha fazla fakat %75′ den
az olanlar200
0405.20.90.00.00 – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle %75′ den fazla fakat %80′ den
az olanlar200
0405.90 – Diğerleri :
0405.90.10.00.00 – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle %99,3 veya daha fazla ve içerdiği su
miktarı ağırlık itibariyle %0,5’i geçmeyenler200
0405.90.90.00.00 – – Diğerleri200
04.06Peynir ve pıhtılaştırılmış ürünler:
0406.10 – Taze peynir (olgunlaştırılmamış veya preslenmemiş) (peyniraltı
suyundan yapılmış peynirler dahil) ve pıhtılaştırılmış ürünler:
– – İçerdiği katı yağ oranı, ağırlık itibariyle % 40’ı geçmeyenler
0406.10.30.00.00 – – – Mozerella (sıvı içinde olsun olmasın)200
– – – Diğerleri:
0406.10.50.00.11 – – – – Taze peynir200
0406.10.50.00.12 – – – – Çökelek200
0406.10.50.00.13 – – – – Lor200
0406.10.50.00.18 – – – – Diğerleri200
0406.10.80.00.00 – – Diğerleri200
0406.20 – Rendelenmiş veya toz haline getirilmiş her cins peynir:
0406.20.00.10.00 – – Gravyer50
0406.20.00.20.00 – – Çester, Parmezan, Dutch (Felemenk) ve benzeri peynirler50
0406.20.00.90.00 – – Diğerleri200
0406.30 – Eritme peynirler (rendelenmemiş veya toz haline getirilmemiş):
0406.30.10.00.00 – – Üretiminde sadece Emmentaler, Gravyer ve Appenzell peynirlerinin
kullanıldığı ve Glarus otlu peynirinin (Schabziger) katkı maddesi olarak
kullanılabildiği; kuru maddedeki katı yağ oranı ağırlık itibariyle
% 56′ yı geçmeyen, perakende satılacak hale getirilmiş olanlar200
– – Diğerleri:
– – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 36′ yı geçmeyenlerden:
0406.30.31.00.00 – – – – Kuru maddedeki yağ oranı, ağırlık itibariyle, % 48’i geçmeyenler200
0406.30.39.00.00 – – – – Kuru maddedeki yağ oranı, ağırlık itibariyle, % 48’i geçenler200
0406.30.90.00.00 – – – İçerdiği katı yağ oranı, ağırlık itibariyle, % 36′ yı geçenler200
0406.40 – Mavi küflü peynirler ve Penicillium roqueforti ile elde edilen
küf içeren diğer peynirler :
0406.40.10.00.00 – – Rokfor50
0406.40.50.00.00 – – Gorgonzola50
0406.40.90.00.00 – – Diğerleri50
0406.90 – Diğer peynirler:
0406.90.01.00.00 – – İşleme tabi tutulacak olanlar200
– – Diğerleri:
0406.90.13.00.00 – – – Emmentaler 200
– – – Gravyer, Sbrinz
0406.90.15.00.11 – – – – Gravyer50
0406.90.15.00.12 – – – – Sbrinz50
0406.90.17.00.00 – – – Bergkaese, Appenzell200
0406.90.18.00.00 – – – Fromage Fribourgeois (fribourg peyniri), Vacherin Mont d’or ve
téte de Moine200
0406.90.21.00.00 – – – Çedar50
0406.90.23.00.00 – – – Edam200
0406.90.25.00.00 – – – Tilsit200
0406.90.29.00.00 – – – Kaşkaval 200
– – – Feta
– – – – Koyun veya manda sütünden olanlar (salamura içeren kaplarda veya koyun
ve keçi derisinden tulumlarda)
0406.90.32.00.11 – – – – – Tulum peyniri200
0406.90.32.00.12 – – – – – Beyaz peynir200
– – – – Diğerleri
0406.90.32.00.91 – – – – – Tulum peyniri200
0406.90.32.00.92 – – – – – Beyaz peynir200
0406.90.35.00.00 – – – Kefalo -Tyri200
0406.90.37.00.00 – – – Finlandiya200
0406.90.39.00.00 – – – Jarlsberg200
– – – Diğerleri:
0406.90.50.00.00 – – – – Koyun veya manda sütünden yapılan ve salamura içeren kaplarda
veya koyun veya keçi derisinden yapılan tulumlar içerisinde bulunanlar 200
– – – – Diğerleri:
– – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 40′ ı geçmeyenler:
– – – – – – Yağsız madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle su
oranı % 47’yi geçmeyenler:
0406.90.61.00.00 – – – – – – – Grana Padano, Parmigiano Reggiano50
0406.90.63.00.00 – – – – – – – Fiore sardo, pecorino200
0406.90.69.00.00 – – – – – – – Diğerleri200
– – – – – – Yağsız madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle su
oranı % 47’yi geçen fakat % 72’yi geçmeyenler:
0406.90.73.00.00 – – – – – – – Provolone200
0406.90.74.00.00 – – – – – – – Maasdam200
0406.90.75.00.00 – – – – – – – Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano200
0406.90.76.00.00 – – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsö200
0406.90.78.00.00 – – – – – – – Gouda50
0406.90.79.00.00 – – – – – – – Esrom, İtalıco, Kernhem, Saint Nectaire, Saint Paulin,
Taleggio200
0406.90.81.00.00 – – – – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double
Gloucester, Blarney, Colby, Monterey200
0406.90.82.00.00 – – – – – – – Camembert200
0406.90.84.00.00 – – – – – – – Brie200
0406.90.85.00.00 – – – – – – – Kefalograviera,Kasseri200
– – – – – – – Diğer peynirler:
0406.90.86.00.00 – – – – – – – – Yağsız madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle
su oranı % 47’yi geçen fakat % 52’yi geçmeyenler 200
0406.90.89.00.00 – – – – – – – – Yağsız madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle
su oranı % 52’yi geçen fakat % 62 ‘ yi geçmeyenler200
0406.90.92.00.00 – – – – – – – – Yağsız madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle
su oranı % 62’yi geçen fakat % 72’yi geçmeyenler 200
0406.90.93.00.00 – – – – – – Yağsız madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle
su oranı % 72’yi geçenler 200
– – – – – Diğerleri
0406.90.99.00.11 – – – – – – Cester, Parmezan, Felemenk ve benzeri peynirler200
0406.90.99.00.12 – – – – – – Dil peyniri200
0406.90.99.00.19 – – – – – – Diğerleri200
0407.00Kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları (kabuklu,taze,dayanıklı
hale getirilmiş veya pişirilmiş):
– Kuluçkalık yumurtalar:
0407.11 – – Tavuk yumurtaları (Gallus domesticus türü):
0407.11.00.10.00 – – – Damızlık olanlarAdet30
0407.11.00.90.00 – – – Damızlık olmayanlarAdet85
0407.19 – – Diğerleri:
– – – Tavuk (Gallus domesticus türü) haricinde kalan
kümes hayvanlarının yumurtaları:
– – – – Hindi veya kazlara ait olanlar:
– – – – – Damızlık olanlar
0407.19.11.10.11 – – – – – – Hindi yumurtasıAdet30
0407.19.11.10.19 – – – – – – DiğerleriAdet30
– – – – – Damızlık olmayanlar
0407.19.11.90.11 – – – – – – Hindi yumurtasıAdet30
0407.19.11.90.19 – – – – – – DiğerleriAdet85
– – – – Diğerleri:
0407.19.19.00.11 – – – – – Damızlık olanlarAdet30
0407.19.19.00.19 – – – – – Damızlık olmayanlarAdet85
– – – Diğerleri
– – – – Damızlk olanlar:
0407.19.90.10.11 – – – – – Devekuşu yumurtaları Adet30
0407.19.90.10.19 – – – – – Diğerleri Adet30
– – – – Damızlk olmayanlar:
0407.19.90.90.11 – – – – – Devekuşu yumurtalarıAdet85
0407.19.90.90.19 – – – – – DiğerleriAdet85
– Diğer taze yumurtalar:
0407.21.00.00.00 – – Tavuk yumurtaları (Gallus domesticus türü)1000 Adet85
– – Diğerleri:
0407.29.10.00.00 – – – Tavuk (Gallus domesticus türü) haricinde kalan
kümes hayvanlarının yumurtaları:1000 Adet85
0407.29.90.00.00 – – – DiğerleriAdet85
0407.90 – Diğerleri:
0407.90.10.00.00 – – Kümes hayvanlarının yumurtaları1000 Adet85
0407.90.90.00.00 – – DiğerleriAdet85
04.08Kuş ve kümes hayvanlarının kabuksuz yumurtaları ve yumurta
sarıları (taze,kurutulmuş,buharla veya kaynar su ile pişirilmiş,ka-
lıplanmış,dondurulmuş veya diğer bir şekilde dayanıklılığı artırıl-
mış) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içersin içermesin):
– Yumurta sarıları:
0408.11 – – Kurutulmuş:
0408.11.20.00.00 – – – İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar59
0408.11.80.00.00 – – – Diğerleri59
0408.19 – – Diğerleri:
0408.19.20.00.00 – – – İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar59
– – – Diğerleri:
0408.19.81.00.00 – – – – Sıvı halde59
0408.19.89.00.00 – – – – Dondurulmuş59
– Diğerleri:
0408.91 – – Kurutulmuş:
0408.91.20.00.00 – – – İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar59
0408.91.80.00.00 – – – Diğerleri59
0408.99 – – Diğerleri:
0408.99.20.00.00 – – – İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar59
0408.99.80.00.00 – – – Diğerleri59
0409.00Tabii bal :
0409.00.00.00.11– Petek bal50
0409.00.00.00.12– Süzme bal50
0410.00Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvan-
sal menşeli yenilen ürünler
0410.00.00.00.11– Kablumbağa yumurtaları30
0410.00.00.00.12– Salyangoz kabuğu unu30
0410.00.00.00.13– Arı sütü30
0410.00.00.00.19– Diğerleri30

Categories:

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *