Gümrük Tarife Cetveli (GTİP)

POZİSYON NOEŞYANIN TANIMIÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1234
02.01Büyükbaş hayvanların eti (taze veya soğutulmuş):
0201.10.00.00.00– Karkas ve yarım karkas250
0201.20– Diğer kemikli parçalar:
0201.20.20.00.00– – Çeyrek karkas (eşit olarak bölünmüş)250
0201.20.30.00.00– – Karkasın ön çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış)250
0201.20.50.00.00– – Karkasın arka çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış)250
0201.20.90.00.00– – Diğerleri250
0201.30.00.00.00– Kemiksiz 250
02.02Büyükbaş hayvanların eti (dondurulmuş):
0202.10.00.00.00– Karkas ve yarım karkas 250
0202.20– Diğer kemikli parçalar:
0202.20.10.00.00– – Çeyrek karkas (eşit olarak bölünmüş) 250
0202.20.30.00.00– – Karkasın ön çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış) 250
0202.20.50.00.00– – Karkasın arka çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış) 250
0202.20.90.00.00– – Diğerleri 250
0202.30– Kemiksiz:
0202.30.10.00.00– – Karkasın ön çeyrekleri (bütün veya en fazla beş parçaya bölünmüş,
her çeyrek karkas dondurulmuş tek bir blok halinde) ; iki blok
halinde dondurulmuş, eşit olarak bölünmüş çeyrek parçalar [ bu
bloklardan biri tam veya en fazla beş parçaya bölünmüş ön çeyrek
parçadan,diğeri tek parça halinde arka çeyrek parçadan (fileto
hariç) oluşmalıdır.]250
0202.30.50.00.00– – Karkasın ön çeyreklerinin döş ve kaburga etleri250
0202.30.90.00.00– – Diğerleri 250
02.03Domuz eti (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş):
– Taze veya soğutulmuş:
0203.11– – Karkas veya yarım karkas :
0203.11.10.00.00– – – Evcil domuz eti250
0203.11.90.00.00– – – Diğerleri 250
0203.12– – But, kol ve bunların parçaları (kemikli):
– – – Evcil domuz eti:
0203.12.11.00.00– – – – But ve but parçaları 250
0203.12.19.00.00– – – – Kol ve kol parçaları 250
0203.12.90.00.00– – – Diğerleri 250
0203.19– – Diğerleri:
– – – Evcil domuz eti:
0203.19.11.00.00– – – – Ön kısım ve bunların parçaları 250
0203.19.13.00.00– – – – Bel kısmı ve bunların parçaları 250
0203.19.15.00.00– – – – Karın ve karın parçaları 250
– – – – Diğerleri:
0203.19.55.00.00– – – – – Kemiksiz 250
0203.19.59.00.00– – – – – Diğerleri 250
0203.19.90.00.00– – – Diğerleri250
– Dondurulmuş:
0203.21– – Karkas ve yarım karkas:
0203.21.10.00.00– – – Evcil domuz eti 250
0203.21.90.00.00– – – Diğerleri 250
0203.22– – But, kol ve bunların parçaları (kemikli):
– – – Evcil domuz eti:
0203.22.11.00.00– – – – But ve but parçaları 250
0203.22.19.00.00– – – – Kol ve kol parçaları 250
0203.22.90.00.00– – – Diğerleri 250
0203.29– – Diğerleri:
– – – Evcil domuz eti:
0203.29.11.00.00– – – – Ön kısım ve bunların parçaları 250
0203.29.13.00.00– – – – Bel kısmı ve bunların parçaları 250
0203.29.15.00.00– – – – Karın ve karın parçaları 250
– – – – Diğerleri:
0203.29.55.00.00– – – – – Kemiksiz250
0203.29.59.00.00– – – – – Diğerleri 250
0203.29.90.00.00– – – Diğerleri 250
02.04Koyun ve keçi etleri (taze, soğutulmuş veya donduruImuş):
0204.10.00.00.00– Kuzuların karkas ve yarım karkasları (taze veya soğutulmuş) 250
– Diğer koyun etleri (taze veya soğutulmuş):
0204.21.00.00.00– – Karkas ve yarım karkas250
0204.22 – – Diğer kemikli parçalar:
0204.22.10.00.00– – – Kısa ön çeyrekler 250
0204.22.30.00.00– – – Fileto veya sağrı (tam veya yarım)250
0204.22.50.00.00– – – But veya yarım but 250
0204.22.90.00.00– – – Diğerleri250
0204.23.00.00.00– – Kemiksiz250
0204.30.00.00.00– Kuzu eti (karkas ve yarım karkas) (dondurulmuş )250
– Diğer koyun etleri (dondurulmuş):
0204.41.00.00.00– – Karkas ve yarım karkas250
0204.42– – Kemikli diğer parçalar:
0204.42.10.00.00– – – Kısa ön çeyrekler250
0204.42.30.00.00– – – Fileto veya sağrı (tam veya yarım)250
0204.42.50.00.00– – – But veya yarım but250
0204.42.90.00.00– – – Diğerleri250
0204.43– – Kemiksiz:
0204.43.10.00.00– – – Kuzu eti250
0204.43.90.00.00– – – Diğerleri250
0204.50– Keçi eti:
– – Taze veya soğutulmuş:
0204.50.11.00.00– – – Karkas ve yarım karkas250
0204.50.13.00.00– – – Kısa ön çeyrekler250
0204.50.15.00.00– – – Fileto veya sağrı (tam veya yarım)250
0204.50.19.00.00– – – But veya yarım but250
– – – Diğerleri:
0204.50.31.00.00– – – – Kemikli parçalar250
0204.50.39.00.00– – – – Kemiksiz parçalar250
– – Dondurulmuş:
0204.50.51.00.00– – – Karkas ve yarım karkas250
0204.50.53.00.00– – – Kısa ön çeyrekler250
0204.50.55.00.00– – – Fileto veya sağrı (tam veya yarım)250
0204.50.59.00.00– – – But veya yarım but250
– – – Diğerleri:
0204.50.71.00.00– – – – Kemikli parçalar250
0204.50.79.00.00– – – – Kemiksiz parçalar250
0205.00At,eşek,katır veya bardo etleri(taze,soğutulmuş veya dondurulmuş):
– Taze veya soğutulmuş
0205.00.20.00.11 – – At eti250
0205.00.20.00.19 – – Eşek, katır ve bardo etleri250
– Dondurulmuş
0205.00.80.00.11 – – At eti250
0205.00.80.00.19 – – Eşek, katır ve bardo etleri250
02.06Sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır veya bardoların
yenilen sakatatı (taze,soğutulmuş veya dondurulmuş):
0206.10– Sığır sakatatı (taze veya soğutulmuş):
0206.10.10.00.00– – Eczacılık ürünlerinin imaline mahsus olanlar 250
– – Diğerleri:
0206.10.95.00.00– – – Kalın ve ince etek250
0206.10.98.00.00– – – Diğerleri250
– Sığır sakatatı (dondurulmuş):
0206.21.00.00.00– – Diller250
0206.22.00.00.00– – Karaciğerler250
0206.29– – Diğerleri:
0206.29.10.00.00– – – Eczacılık ürünlerinin imaline mahsus olanlar250
– – – Diğerleri:
0206.29.91.00.00– – – – Kalın ve ince etek 250
0206.29.99.00.00– – – – Diğerleri250
0206.30.00.00.00– Domuz sakatatı (taze veya soğutulmuş)250
– Domuz sakatatı (dondurulmuş):
0206.41.00.00.00– – Karaciğerler250
0206.49.00.00.00– – Diğerleri250
0206.80– Diğerleri (taze veya soğutulmuş):
0206.80.10.00.00– – Eczacılık ürünlerinin imaline mahsus olanlar250
– – Diğerleri:
0206.80.91.00.00– – – At,eşek,katır ve bardo sakatatı 250
– – – Koyun ve keçi sakatatı
0206.80.99.00.11– – – – Koyun ve keçilerin karaciğerleri250
0206.80.99.00.12– – – – Koyun kuyruğu250
0206.80.99.00.19– – – – Koyun ve keçilerin diğer sakatatı250
0206.90– Diğerleri (dondurulmuş):
0206.90.10.00.00– – Eczacılık ürünlerinin imaline mahsus olanlar250
– – Diğerleri:
0206.90.91.00.00– – – At,eşek,katır ve bardo sakatatı 250
– – – Koyun ve keçi sakatatı
0206.90.99.00.11– – – – Koyun ve keçilerin karaciğerleri250
0206.90.99.00.12– – – – Koyun kuyruğu250
0206.90.99.00.19– – – – Koyun ve keçilerin diğer sakatatı250
02.07 01.05 Pozisyonuna giren kümes hayvanlarının etleri ve yenilen
sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş):
– Horoz ve tavuklar ( “Gallus domesticus” türü):
0207.11– – Parçalanmamış (taze veya soğutulmuş):
0207.11.10.00.00– – – Tüyleri yolunmuş, bağırsakları çıkarılmış,başlı ve ayaklı % 83’lük
denilen tavuklar100
0207.11.30.00.00– – – Tüyleri yolunmuş,içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,fakat
boyun,yürek,karaciğer ve taşlıkları alınmamış % 70’lik denilen
tavuklar 100
0207.11.90.00.00– – – Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış,baş ve ayakları,boynu,yüreği ,
karaciğeri ve taşlığı alınmış %65’lik denilen tavuklar veya diğer
şekilde bulunanlar100
0207.12 – – Parçalanmamış (dondurulmuş):
0207.12.10.00.00– – – Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları
kesilmiş, boynu, karaciğeri, yüreği ve taşlığı alınmamış
% 70’lik denilen tavuklar 100
0207.12.90.00.00– – – Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları
kesilmiş, boynu, karaciğeri, yüreği ve taşlığı alınmış
% 65’lik denilen tavuklar veya diğer şekilde bulunanlar 100
0207.13– – Parça halindeki etler ve sakatat (taze veya soğutulmuş):
– – – Parçalar:
0207.13.10.00.00– – – – Kemiksiz 100
– – – – Kemikli:
0207.13.20.00.00– – – – – Yarım veya çeyrekler 100
0207.13.30.00.00– – – – – Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) 100
0207.13.40.00.00– – – – – Sırt,boyun,boyunlu sırt,kanat ve kuyruk uçları 100
0207.13.50.00.00– – – – – Göğüs ve göğüs parçaları 100
0207.13.60.00.00– – – – – But ve but parçaları 100
0207.13.70.00.00– – – – – Diğerleri 100
– – – Sakatat:
0207.13.91.00.00– – – – Karaciğerler 50
0207.13.99.00.00– – – – Diğerleri100
0207.14– – Parça halindeki etler ve sakatat (dondurulmuş) :
– – – Parçalar:
0207.14.10.00.00– – – – Kemiksiz 100
– – – – Kemikli:
0207.14.20.00.00– – – – – Yarım veya çeyrekler 100
0207.14.30.00.00– – – – – Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) 100
0207.14.40.00.00– – – – – Sırt,boyun,boyunlu sırt,kanat ve kuyruk uçları 100
0207.14.50.00.00– – – – – Göğüs ve göğüs parçaları 100
0207.14.60.00.00– – – – – But ve but parçaları 100
0207.14.70.00.00– – – – – Diğerleri 100
– – – Sakatat :
0207.14.91.00.00– – – – Karaciğerler 50
0207.14.99.00.00– – – – Diğerleri100
– Hindiler:
0207.24– – Parçalanmamış (taze veya soğutulmuş):
0207.24.10.00.00– – – Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boyun,
yürek, karaciğer ve taşlığı alınmamış % 80’lik denilen hindiler 100
0207.24.90.00.00– – – Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boyun,
yürek,karaciğer ve taşlığı alınmış % 73’lük denilen hindiler veya
diğer şekilde bulunanlar 100
0207.25– – Parçalanmamış (dondurulmuş):
0207.25.10.00.00– – – Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boyun,
yürek, karaciğer ve taşlığı alınmamış % 80’lik denilen hindiler 100
0207.25.90.00.00– – – Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boyun,
yürek,karaciğer ve taşlığı alınmış % 73’lük denilen hindiler veya
diğer şekilde bulunanlar 100
0207.26– – Parça halindeki etler ve sakatat (taze veya soğutulmuş) :
– – – Parçalar:
0207.26.10.00.00– – – – Kemiksiz 100
– – – – Kemikli:
0207.26.20.00.00– – – – – Yarım veya çeyrekler100
0207.26.30.00.00– – – – – Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) 100
0207.26.40.00.00– – – – – Sırt,boyun,boyunlu sırt,kanat ve kuyruk uçları 100
0207.26.50.00.00– – – – – Göğüs ve göğüs parçaları 100
– – – – – But ve but parçaları:
0207.26.60.00.00– – – – – – Butun alt kısmı ve parçaları100
0207.26.70.00.00– – – – – – Diğerleri100
0207.26.80.00.00– – – – – Diğerleri 100
– – – Sakatat :
0207.26.91.00.00– – – – Karaciğerler 50
0207.26.99.00.00– – – – Diğerleri100
0207.27– – Parça halindeki etler ve sakatat (dondurulmuş) :
– – – Parçalar:
0207.27.10.00.00– – – – Kemiksiz 100
– – – – Kemikli:
0207.27.20.00.00– – – – – Yarım veya çeyrekler 100
0207.27.30.00.00– – – – – Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) 100
0207.27.40.00.00– – – – – Sırt,boyun,boyunlu sırt,kanat ve kuyruk uçları 100
0207.27.50.00.00– – – – – Göğüs ve göğüs parçaları 100
– – – – – But ve but parçaları:
0207.27.60.00.00– – – – – – Butun alt kısmı ve parçaları100
0207.27.70.00.00– – – – – – Diğerleri100
0207.27.80.00.00– – – – – Diğerleri 100
– – – Sakatat :
0207.27.91.00.00– – – – Karaciğerler 50
0207.27.99.00.00– – – – Diğerleri100
– Ördekler :
0207.41– – Parçalanmamış (taze veya soğutulmuş):
0207.41.20.00.00– – – Tüyleri yolunmuş, kanı akıtılmış, içleri boşaltılmamış, yada
bağırsakları çıkarılmamış, baş ve ayakları kesilmemiş % 85’lik
denilen ördekler100
0207.41.30.00.00– – – Tüyleri yolunmuş,içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,boyun
yürek,karaciğer ve taşlıkları alınmamış % 70’lik denilen ördekler100
0207.41.80.00.00– – – Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş, ayak, boyun, yürek,
karaciğer ve taşlıkları alınmış % 63’lük denilen ördekler ve diğer
şekilde bulunanlar 100
0207.42– – Parçalanmamış (dondurulmuş):
0207.42.30.00.00– – – Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,boynu,
karaciğeri, yüreği ve taşlığı alınmamış % 70’lik denilen ördekler100
0207.42.80.00.00– – – Tüyleri yolunmuş,içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,boynu,
karaciğeri, yüreği ve taşlığı alınmış % 63’lük denilen ördekler
ve diğer şekilde bulunanlar 100
0207.43.00.00.00– – Yağlı karaciğerler (taze veya soğutulmuş)50
0207.44– – Diğerleri ( taze veya soğutulmuş):
– – – Parçalar:
0207.44.10.00.00– – – – Kemiksiz100
– – – – Kemikli:
0207.44.21.00.00– – – – – Yarım veya çeyrekler:100
0207.44.31.00.00– – – – – Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın)100
0207.44.41.00.00– – – – – Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları100
0207.44.51.00.00– – – – – Göğüs ve göğüs parçaları 100
0207.44.61.00.00– – – – – But ve but parçaları100
0207.44.71.00.00– – – – – “palto” denilen kısımlar100
0207.44.81.00.00– – – – – Diğerleri 100
– – – Sakatat:
0207.44.91.00.00– – – – Karaciğerler (yağlı karaciğerler hariç) 50
0207.44.99.00.00– – – – Diğerleri 100
0207.45– – Diğerleri ( dondurulmuş):
– – – Parçalar:
0207.45.10.00.00– – – – Kemiksiz100
– – – – Kemikli:
0207.45.21.00.00– – – – – Yarım veya çeyrekler100
0207.45.31.00.00– – – – – Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın)100
0207.45.41.00.00– – – – – Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları100
0207.45.51.00.00– – – – – Göğüs ve göğüs parçaları100
0207.45.61.00.00– – – – – But ve but parçaları100
0207.45.71.00.00– – – – – Kaz ve ördeğin “palto” denilen kısımları 100
0207.45.81.00.00– – – – – Diğerleri 100
– – – Sakatat :
– – – – Karaciğerler:
0207.45.93.00.00– – – – – Yağlı karaciğerler50
0207.45.95.00.00– – – – – Diğerleri50
0207.45.99.00.00– – – – Diğerleri 100
– Kazlar :
0207.51 – – Parçalanmamış (taze veya soğutulmuş):
0207.51.10.00.00 – – – Tüyleri yolunmuş, kanı akıtılmış, içleri boşaltılmamış, baş ve ayakları
kesilmemiş % 82’lik denilen kazlar100
0207.51.90.00.00 – – – Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,yüreği ve taşlığı
alınmış veya alınmamış % 75’lik denilen kazlar veya diğer şekilde bulunanlar100
0207.52 – – Parçalanmamış (dondurulmuş)
0207.52.10.00.00 – – – Tüyleri yolunmuş, kanı akıtılmış, içleri boşaltılmamış, baş ve ayakları
kesilmemiş % 82’lik denilen kazlar100
0207.52.90.00.00 – – – Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,yüreği ve taşlığı
alınmış veya alınmamış % 75’lik denilen kazlar veya diğer şekilde bulunanlar100
0207.53.00.00.00 – – Yağlı karaciğerler (taze veya soğutulmuş):50
0207.54 – – Diğerleri ( taze veya soğutulmuş):
– – – Parçalar:
0207.54.10.00.00 – – – – Kemiksiz100
– – – – Kemikli
0207.54.21.00.00 – – – – – Yarım veya çeyrekler100
0207.54.31.00.00 – – – – – Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın)100
0207.54.41.00.00 – – – – – Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları100
0207.54.51.00.00 – – – – – Göğüs ve göğüs parçaları100
0207.54.61.00.00 – – – – – But ve but parçaları100
0207.54.71.00.00 – – – – – Palto denilen kısımlar100
0207.54.81.00.00 – – – – – Diğerleri100
– – – Sakatat :
0207.54.91.00.00– – – – Karaciğerler (yağlı karaciğerler hariç) 50
0207.54.99.00.00– – – – Diğerleri100
0207.55– – Diğerleri ( dondurulmuş):
– – – Parçalar:
0207.55.10.00.00 – – – – Kemiksiz100
– – – – Kemikli
0207.55.21.00.00 – – – – – Yarım veya çeyrekler100
0207.55.31.00.00 – – – – – Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın)100
0207.55.41.00.00 – – – – – Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları100
0207.55.51.00.00 – – – – – Göğüs ve göğüs parçaları100
0207.55.61.00.00 – – – – – But ve but parçaları100
0207.55.71.00.00 – – – – – Palto denilen kısımlar100
0207.55.81.00.00 – – – – – Diğerleri100
– – – Sakatat :
– – – – Karaciğerler:
0207.55.93.00.00– – – – – Yağlı karaciğerler50
0207.55.95.00.00– – – – – Diğerleri50
0207.55.99.00.00– – – – Diğerleri100
– Beç tavuklarına ait olanlar:
0207.60.05.00.00– – Parçalanmamış (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş):100
– – Diğerleri (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş):
– – – Parçalar:
0207.60.10.00.00– – – – Kemiksiz100
– – – – Kemikli :
0207.60.21.00.00 – – – – – Yarım veya çeyrekler100
0207.60.31.00.00 – – – – – Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın)100
0207.60.41.00.00 – – – – – Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları100
0207.60.51.00.00 – – – – – Göğüs ve göğüs parçaları100
0207.60.61.00.00 – – – – – But ve but parçaları100
0207.60.81.00.00 – – – – – Diğerleri100
– – – Sakatat :
0207.60.91.00.00– – – – Karaciğerler100
0207.60.99.00.00– – – – Diğerleri100
02.08Diğer etler ve yenilen sakatat (taze, soğutulmuş veya
dondurulmuş):
0208.10 – Tavşanlar veya yabani tavşanlara ait olanlar:
0208.10.10.00.00 – – Evcil tavşanların etleri ve yenilen sakatatı200
0208.10.90.00.00 – – Diğerleri200
0208.30.00.00.00 – Maymunlara (primatlara) ait olanlar200
0208.40 – Balinalar, yunus balıkları ve domuzbalıkları (Cetacea
takımından memeliler); manati-deniz güzeli ve deniz ineklerine
(dugonlara) (Sirenia takımından memeliler) ait olanlar; fok,
deniz aslanı, deniz aygırları (Pinnipedia alt takımından memeliler) na
ait olanlar :
0208.40.10.00.00 – – Balina eti 200
0208.40.20.00.00 – – Fok eti200
0208.40.80.00.00 – – Diğerleri200
0208.50.00.00.00 – Sürüngenlere ait olanlar (yılanlar ve kaplumbağalar dahil)200
0208.60.00.00.00– Develer ve diğer devegillerden olanlar (Camelidae) a ait olanlar200
0208.90 – Diğerleri:
0208.90.10.00.00 – – Evcil güvercinlerin etleri ve yenilen sakatatı200
0208.90.30.00.00 – – Av hayvanlarına ait olanlar (tavşanlar veya yabani tavşanlar hariç)200
0208.90.60.00.00 – – Ren geyiği eti200
0208.90.70.00.00 – – Kurbağa bacağı200
0208.90.98.00.00 – – Diğerleri200
0209.00Domuz yağı (etli kısımları içerenler hariç) ve kümes hayvanlarının
yağları (eritilmemiş veya başka suretle çıkarılmamış ) (taze,
soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş,
kurutulmuş veya tütsülenmiş):
0209.10– Domuzlara ait olanlar
– – Domuzun deri altı yağı (lard):
0209.10.11.00.00– – – Taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş 50
0209.10.19.00.00– – – Kurutulmuş veya tütsülenmiş 50
0209.10.90.00.00– – Domuz yağı (0209.10.11.00 veya 0209.10.19.00 alt pozisyonundakiler hariç)50
0209.90.00.00.00– Diğerleri 50
02.10Et ve yenilen sakatat (tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş
veya tütsülenmiş); et veya sakatatın yenilen un ve kaba unları:
– Domuz etleri:
0210.11– – But, kol ve bunların parçaları (kemikli):
– – – Evcil domuz etleri:
– – – – Tuzlanmış veya salamura edilmiş:
0210.11.11.00.00– – – – – But ve but parçaları127
0210.11.19.00.00– – – – – Kol ve kol parçaları127
– – – – Kurutulmuş veya tütsülenmiş:
0210.11.31.00.00– – – – – But ve but parçaları 127
0210.11.39.00.00– – – – – Kol ve kol parçaları127
0210.11.90.00.00– – – Diğerleri 127
0210.12– – Karın ve karın parçaları:
– – – Evcil domuzlara ait olanlar:
0210.12.11.00.00– – – – Tuzlanmış veya salamura edilmiş127
0210.12.19.00.00– – – – Kurutulmuş veya tütsülenmiş 127
0210.12.90.00.00– – – Diğerleri127
0210.19– – Diğerleri:
– – – Evcil domuzlara ait olanlar:
– – – – Tuzlanmış veya salamura edilmiş:
0210.19.10.00.00– – – – – Yarım karkas veya dörtte üç ön parça 127
0210.19.20.00.00– – – – – Dörtte üç arka parça veya orta kısımlar 127
0210.19.30.00.00– – – – – Ön parçalar ve ön parçaların kısımları127
0210.19.40.00.00– – – – – Bel kısmı ve parçaları 127
0210.19.50.00.00– – – – – Diğerleri127
– – – – Kurutulmuş veya tütsülenmiş:
0210.19.60.00.00– – – – – Ön kısmı ve parçaları 127
0210.19.70.00.00– – – – – Bel kısmı ve parçaları 127
– – – – – Diğerleri:
0210.19.81.00.00– – – – – – Kemiksiz127
0210.19.89.00.00– – – – – – Diğerleri 127
0210.19.90.00.00– – – Diğerleri 127
0210.20– Sığır etleri:
0210.20.10.00.00– – Kemikli127
0210.20.90.00.00– – Kemiksiz127
– Diğerleri (et veya sakatatın yenilen un ve kaba unları dahil):
0210.91.00.00.00 – – Maymunlara (primatlara) ait olanlar127
0210.92 – – Balinalar, yunus balıkları ve domuzbalıkları (Cetacea
takımından memeliler); manati-deniz güzeli ve deniz inekleri
(Sirenia takımından memeliler) ; fok, deniz aslanı ve deniz aygırları
(Pinnipedia alt takımından memeliler) na ait olanlar:
0210.92.10.00.00 – – – Balinalar, yunus balıkları ve domuzbalıkları (Cetacea
takımından memeliler); manati-deniz güzeli ve deniz inekleri
(Sirenia takımından memeliler) ne ait olanlar127
– – – Diğerleri
0210.92.91.00.00 – – – – Etler127
0210.92.92.00.00 – – – – Sakatat127
0210.92.99.00.00– – – – Et ve sakatatatın yenilen un ve ezmeleri127
0210.93.00.00.00 – – Sürüngenlere (yılanlar ve kaplumbağalar dahil)
ait olanlar 127
0210.99 – – Diğerleri
– – – Etler:
0210.99.10.00.00– – – – At eti (tuzlanmış, salamura edilmiş veya kurutulmuş) 127
– – – – Koyun ve keçi etleri:
0210.99.21.00.00– – – – – Kemikli 127
0210.99.29.00.00– – – – – Kemiksiz 127
0210.99.31.00.00– – – – Ren geyiği eti127
0210.99.39.00.00– – – – Diğerleri 127
– – – Sakatat:
– – – – Evcil domuzlara ait olanlar:
0210.99.41.00.00– – – – – Karaciğerler 127
0210.99.49.00.00– – – – – Diğerleri127
– – – – Sığırlara ait olanlar:
0210.99.51.00.00– – – – – Kalın ve ince etek127
0210.99.59.00.00– – – – – Diğerleri127
– – – – Diğerleri:
– – – – – Kümes hayvanlarının karaciğerleri:
– – – – – – Kaz ve ördeklerin yağlı karaciğerleri (tuzlanmış veya salamura edilmiş):
0210.99.71.10.00– – – – – – – Kaz karaciğeri 50
0210.99.71.20.00– – – – – – – Ördek karaciğeri 127
0210.99.79.00.00– – – – – – Diğerleri 127
0210.99.85.00.00– – – – – Diğerleri 127
0210.99.90.00.00– – – Et veya sakatatın yenilen un ve kaba unları127

Categories:

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *